CA01 Trường hợp cứng

P68

CA01 Trường hợp cứng

Kích thước: 21 (L) x23 (W) x5 (H) (cm), 24 chiếc mỗi thùng

Màu sắc: Trắng

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
XEM THÊM