EAG01 cao dẫn điện Glove điện cực

GLOVE

EAG01 cao dẫn điện Glove điện cực

Kích thước: 18 cm (S)

21 cm (M)


24 cm (L)


Màu: Xám

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
XEM THÊM