EB50R tự dính điện cực

eb50rweb

EB50R tự dính điện cực

Kích thước: 2.0 “, đường kính 5 cm, hình dạng: tròn, 4 chiếc mỗi gói

màu: Trắng


Sử dụng MultiStick Gel, cho TENS, EMG và thần kinh cơ kích thích ứng dụng.


MultiStick là thương hiệu đã đăng ký của Axelgaard Manufacturing Co., Ltd, USA.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
XEM THÊM